Apie mus

 • Kas yra Vaikų linija

  Vaikų linija yra 26 metus veikianti emocinės paramos tarnyba, kuri vaikams ir paaugliams teikia nemokamą, konfidencialią ir anonimišką pagalbą telefonu bei internetu.

  Esame nevyriausybinė organizacija, kurios veikla paremta savanorišku darbu – šiuo metu pagalbą vaikams ir paaugliams teikia per 350 savanorių konsultantų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš įvairių užsienio valstybių.

  Kodėl verta remti

  Vaikų linijos tikslas – išklausyti ir priimti kiekvieną vaiką, kai jam to reikia.

  Deja, ne visi vaikai savo aplinkoje turi suaugusiųjų su kuriais galėtų saugiai dalytis savo išgyvenimais, iššūkiais ir būti išgirsti neteisiant ir nesmerkiant. Daug vaikų jaučiasi vieniši, nesuprasti, slegiami sunkių jausmų ar patyrimų.

  Vaikų linija kasdien atsiliepia į beveik 300 vaikų kreipimųsi, nors bandymų susisiekti būna dar daugiau – šiandien galime atsiliepti į 8 iš 10 kreipimųsi.

  Bendraudami su savanoriais-konsultantais telefonu arba pokalbiais internetu, vaikai dažniausiai mini tokius sunkumus, kaip santykiai su tėvais, santykiai su bendraamžiais, savižudybė, baimė ir nerimas, fizinė sveikata, vienišumas, patyčios.

  Tam, kad kuo daugiau vaikų ir paauglių žinotų apie Vaikų liniją ir kad galėtume užtikrinti sklandų ir nepertraukiamą tarnybos darbą, kviečiame paremti mūsų veiklą.

  Rėmimo būdai

  Kam naudojamos paramos lėšos?

  Pritraukti ir apmokyti naujus savanorius, kelti esamų savanorių kvalifikaciją organizuojant įvairius seminarus ir užsiėmimus. Motyvuoti savanorius, nes jie yra ausys ir širdys, kurios išklauso ir priima vaikus tokius, kokie šie yra.
  Skleisti žinią apie emocinę paramą – tam, kad vaikai ir paaugliai žinotų, jog esant sunkumams, gali skambinti arba rašyti Vaikų linijai ir čia bus išklausyti.
  Didinti suaugusiųjų sąmoningumą vaikų emocinių poreikių tema. Vaikų linija yra viešas balsas, kuris pasakoja, dėl ko kenčia vaikai, supažindina suaugusiuosius, pvz. tėvus ar pedagogus su būdais, kaip padėti vaikams.

  Ataskaitos

  Vaikų linijos ataskaitas galite peržiūrėti čia